Trwała przewaga konkurencyjna dzięki działaniom HR

Przewaga konkurencyjna każdego biznesu może być zbudowana tylko w oparciu o dwa elementy. Nie są nimi na pewno cena, technologia, dystrybucja, finansowanie albo patenty. Dwa elementy, które budują trwałą przewagę konkurencyjną to marki i ludzie.

Employer branding czyli budowanie marki pracodawcy ma na celu przyciągnięcie najlepszych ludzi do organizacji, stworzenie im odpowiednich warunków do dynamicznego rozwoju i sprawienie, że będą swoimi działaniami inspirować innych.

Co daje połączenie działań personal branding i employer branding?

A

Lepsze i bezpośrednie dotarcie do atrakcyjnych kandydatów

A

Atrakcyjne i wyrózniające się treści widoczne w wynikach Google

A

Większe zaangażowanie i motywacja w pracy

A

Wyższą konwersję i większe wyróżnienie ogłoszeń o pracę

A

Większe zaangażowanie na portalach społecznościowych LinkedIn / Twitter

A

Rekrutacja do zespołu bazująca na wspólnych wartościach

A

Dodatkowy zasięg dla ogłoszeń rekrutacyjnych

A

Lepiej funcjonujące zespoły, oparte o współny cel i wartości

A

Wizerunek pracowników jako ekspertów i liderów w swoich sektorach.

Mówiąc krótko: lepsza i szybsza rekrutacja. Głównie dzięki temu, że dajemy bardziej wyróżniający się na rynku przekaz, który jest oparty i uwiarygodniony przez pracowników.

Wyobraźmy sobie świat, w którym ludzie budzą się zmotywowani, aby pójść do pracy, czują się tam bezpiecznie i wracają do domu z poczuciem spełnienia i bycia częścią czegoś wartościowego, czegoś większego niż oni sami.

Simon Sinek

Pierwiastek ludzki jest najważniejszy, ale jest też najbardziej nieprzewidywalny. Relatywnie łatwo jest prowadzić standardowe działania Employer Brandingowe. Z naszego doświadczenia wynika, że nie jesteśmy w stanie zmusić ludzi, do promowania swojego pracodawcy. Jedyne, co możemy zrobić to zainspirować ich i dać im odpowiednie miejsce i narzędzia do tego, żeby sami chcieli mieć wpływ na innych.

Dlatego model Top Personal Branding idealnie pasuje jako uzupełnienie standardowych działań związanych z zarządzaniem talentami w firmie i budowaniem marki pracodawcy.

Proces zakupowy, a proces rekrutacyjny

Proces zakupowy uległ bardzo istotnym zmianom na przestrzeni ostatnich lat. Sami przechodzimy przez niego praktycznie codziennie i za każdym razem, gdy decydujemy się na zakup wycieczki, samochodu, ubezpieczenia, remont, wizytę u dentysty, w restauracji, kinie czy wybór siłowni albo lekarza.

Google ZMOT zakupy

Najważniejsza zmiana to oczywiście ZMOT (Zerowy Moment Prawdy), w którym na bazie informacji znalezionych w sieci i opinii innych ludzi podejmujemy decyzję, czy dana marka jest dobrym wyborem. Pozostałe elementy i momenty prawdy (impuls, zakupy i korzystanie) są także bardzo ważne i dopiero ich wspólne działanie prowadzi do powtarzalnych zakupów i rekomendacji marki.

Nowe spojrzenie na model zatrudnienia

Proces rekrutacyjny także uległ istotnym zmianom. Poszczególne etapy są podobne i elementy, które mają wpływ na zatrudnienie najlepszych ludzi na rynku można ustawić w analogiczny sposób.

Impuls to zazwyczaj ogłoszenie o pracę. Potem następuje ZMOT (Zerowy Moment Prawdy) czyli kandydat sprawdza informacje i opinie na temat pracodawcy w sieci i wśród znajomych. Jeśli informacje są widoczne, spójne i pozytywne następuje kolejny etap FMOT (Pierwszy Moment Prawdy) czyli spotkanie rekrutacyjne. Jeśli nadal wrażenia są pozytywne i oferta atrakcyjna to możemy powitać nowego pracownika w zespole.

Google ZMOT zakupy

Top Personal & Employer Branding

Nasz program mocno i pozytywnie wpływa na cały proces rekrutacyjny. Od momentu, gdy jeszcze nie prowadzimy aktywnej rekrutacji do potencjalnego kandydata, tylko aktywnie promujemy markę pracodawcy, poprzez pierwszą fazę rekrutacji (ogłoszenia), sprawdzanie informacji w sieci (ZMOT), rozmowę rekrutacyjną (FMOT), aż po samo zatrudnienie i pracę (SMOT)